OPB

 

Naziv predmeta Osnove podatkovnih baz
Predavatelj prof. dr. Marko Bajec
Asistenti viš. pred. dr. Aljaž Zrnec, doc. dr. Dejan Lavbič, as. Aleš Kumer, Lovro Šubelj, MR
Slušatelji 1. letnik dodiplomskega študija
Izpitni roki Izpitni roki so v skladu s študijskim koledarjem
Literatura

Datum zadnje spremembe: 04.06.2012

Redna predavanja:
   * Prva stran
   * Uvod v PB
   * Zgradba SUPB
   * Upravljanje z diskom in pomnilnikom
   * Organizacija datotek in indeksiranje

   * Relacijski podatkovni model
   * Relacijska algebra
   * Relacijski račun
   * Poizvedovanje z SQL
   * Poizvedovanje s QBE
   * Načrtovanje PB
   * Uvod v XML
   * Poizvedovanje z XQuery
   * Podatkovna skladišča
   * Načrtovanje podatkovnih skladišč

   * Obvladovanje transakcij

Vabljeno predavanje
   * noSQL? No problem! (Sam Sandberg)

Priporočena literatura:

Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke (2003). Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill
Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Fourth Edition, Addison-Wesley, 2005.
Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2003). Fundamentals of Database Systems, Fourth Edition, Addison-Wesley
Peter Rob, Carlos Coronel. Database Systems: Design, Implementation and Management, Sixth Edition, Addison Wesley, 2005.
Tomaž Mohorič (2002). Podatkovne baze, Založba Bi-TIM.

 Home Up