RIS

 

Naziv predmeta Razvoj Informacijskih Sistemov
Predavatelj prof. dr. Marko Bajec
Asistenti doc. dr. Dejan Lavbič
Slušatelji 3. letnik dodiplomskega študija, modul: Obvladovanje informatike
Izpitni roki Izpitni roki so v skladu s študijskim koledarjem. 
Skripta in dodatna literatura

Datum zadnje spremembe: 27.3.2012
 

Skripta iz predavanj

 

Literatura v zvezi z objektnimi in agilnimi pristopi:

 

Martin Fowler (2003). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition. Addison-Wesley.

Thomas A. Pender (2002). UML Weekend Crash Course. Wiley Publishing.

Booch, G., J. Rumbaugh in I. Jacobson (1999). The Unified Software Development Process. Addison Wesley.

Kent Beck (1999). Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison-Wesley.
[5] Martin, C. Robert (2003). Agile Software Development: Principles, Patterns and Practices. Prentice Hall.
Cockburn, A (2002). Agile Software Development. Pearson Education.

 

Literaturo lahko dobite v knjižnici FRI/FE.

 

 Home Up